Logo

ICT plán školy

ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole dosáhnout, a postup jejich dosažení.

ICT plán školy vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 27 419/2004-55 a následných aktualizací, zejména pak z dokumentu „ICT standardy organizací zřizovaných krajským úřadem“.

Vzhledem k tomu, že od roku 2007 nebyly poskytovány dotace na financování vzdělávání pedagogů v oblasti ICT, legalizaci programového vybavení, nákupů, obnovy a údržby techniky, byl projekt SIPVZ ukončen, další financování je závislé pouze na možnostech školy. Přesto se budeme snažit dosáhnout cílů stanovených Standardem ICT služeb ve škole.

Aktuální ICT plán školy (2019) je k dispozici ve formátu .pdf (119kB).

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru