Logo

III. Svatohubertská mše svatá v Kamenici nad Lipou

Dne 29. 10. 2016 Družina mladých myslivců při SPŠ a SOU Pelhřimov, pracoviště Kamenice nad Lipou, pořádala v pořadí již třetí Svatohubertskou mši svatou.
III. Svatohubertská mše svatá v Kamenici nad Lipou

Slavnostní průvod myslivců, později doprovázený i mnoha lidmi z řad nemyslivecké veřejnosti, se seřadil na nádvoří kamenického zámku. Úvodní slovo pronesl Jaroslav Klátil, načež následovala Myslivecká hymna a uvítání třemi skladbami trubačů Pražského tria.

            Poté se celý průvod vydal ke kostelu Všech svatých. Oproti loňskému roku trofej jelena ke kostelu přepravil myslivecky bohatě ozdobený koňský povoz.

            Cestou ke kostelu průvod doprovodili trubači Lidové školy umění z Kamenice nad Lipou pod taktovkou jejich učitele Michala Mareše, DiS., dále zatroubili trubači na voze, Eliška Skuhrová a Vojta Vacek a před kostelem průvod přivítali Třeboňští trubači.

            V  kostele si vzal úvodní slovo Jaromír Strouhal, rytíř Řádu Svatého Huberta, který všechny přítomné seznámil s Legendou Svatého Huberta a historií Řádu.

            Mši celebrovali farář Mgr. Václav Šika a otec doc. ThDr. PaedDr. MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c. za doprovodu trubačů Pražského tria pod taktovkou Dr. Petra Vacka, autora troubené mše.

            Po ukončení mše čekalo na všechny zúčastněné na farské zahradě bohaté občerstvení v podobě grilovaného selete, sladkých koláčků a nápojů podle chuti a libosti.

            Celá slavnostní akce byla velmi kladně hodnocena jak mysliveckými kolegy, tak i zúčastněnou veřejností. To je pro pořadatele ta nejlepší odměna.

            Na konec tohoto článku bych rád vyjádřil poděkování všem sponzorům, bez kterých by se takto rozsáhlá akce nedala uskutečnit, dále všem kamarádům a kolegům myslivcům, kteří byli jakkoli nápomocni a zúčastnili se průvodu i se svými psími, nebo pernatými svěřenci, všem trubačům za důstojný doprovod, slečně Kateřině Hudníkové za zapůjčení koně a povozu a v neposlední řadě vedoucím Družiny mladých myslivců, pánům Jaroslavu Klátilovi a Jiřímu Paukovi st. za jejich obětavou a dlouholetou práci s mladými myslivci.

TEXT: Pavel Hlaváček

FOTO: Ludmila Burešová

Fotografie naleznete v příslušné galerii.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru