Logo

Klíčová aktivita č. 2

Cílem této aktivity je vytvořit souborný systém hodnocení vzdělávání žáků v odborných předmětech, které budou využity odbornými pedagogy školy a budou mít dopad na většinu žáků podporovaných oborů. V první fázi dojde k výběru a analyzování vhodného softwarového prostředí a jeho ladění na odborné vzdělávací oblasti, které budou projektem realizovány. Této aktivity se účastní 3 osoby, celkové osobní náklady činí cca 3 500 Kč a vhodný testovací a evaluační systém bude v hodnotě cca 35 000 Kč. Tato dílčí aktivita bude probíhat v únoru roku 2012.

Navazující aktivta se soustředí na potřebná školení pedagogů, kteří budou provádět vývoj a ověřování systému. Ve školení bude připraveno 9 pedagogů pro práci s příslušným software. Osobní náklady činí cca 6 000 Kč. Školení bude probíhat v březnu 2012.

Nejrozsáhlejší aktivtou bude tvorba evaluačních testů ve vybraném softwarovém prostředí. Celkem se zúčastní minimálně 9 pedagogů. Budou vytvořeny sady testovacích otázek pro minimálně 8 předmětů (Strojírenská technologie, Stavba a provoz strojů,  Chemie, Počítačové sítě, Mikroprocesorová technika, Technické a programové vybavení, Technologie, Konstrukce). Osobní náklady budou činit celkem cca 140 000 Kč. Náklady na vybavení cca 170 000 Kč (8 ks notebooků pro praconíky projektu s pomocí kterých budou tvořit testy). Tato dílčí aktivita se bude realizovat v dubnu až prosinci 2012. V termínu od ledna do června 2013 se bude provádět ověřování, analýza a úprava testovacího a hodnotícího materiálu. Celkové osobní náklady budou činit cca 145 000 Kč, vybavení celkem 392 800 Kč. Pro zavedení testování žáků je potřeba mít učebnu – jedná se o její vybavení: 16  x PC sestava + 16 x židle + 1 x dataprojektor pro názorné vysvětlení práce s programem. V této učebně  by se využíval počítačový program umožňující zavedení nového testového a hodnotícího systému žáků školy. Zde se předpokládá aktivní spoluúčast žáků vybraných oborů školy (asi 250).

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru