Logo

Nástavbové studium

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 pro nástavbové studium


UPOZORNĚNÍ - 3. KOLO

Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení naleznete ve zvláštním souboru (.pdf, 89kB).

Přihlášky do 3. kola přijímacího řízení je možno podat do 10. srpna 2018.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení budou zveřejněny 11. srpna 2018 na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy.


UPOZORNĚNÍ - 2. KOLO

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení naleznete ve zvláštním souboru (.pdf, 75kB).

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení je možno podat do 31. května 2018.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny 5. června 2018 na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy.


Kritéria pro přijetí pro obory Podnikání, Provozní technika - denní a dálková forma

 • podmínkou přijetí je:
  • účast na přijímacím řízení – jednotné testy z předmětů Matematika a Český jazyk
  • úspěšné absolvování středního vzdělání s výučním listem
 • průměrný prospěch se počítá z 1. pololetí 3. ročníku a z 2. ročníku předchozího studia
 • pomůcky k přijímací zkoušce – psací potřeby (propiska modrá, popř. černá barva, obyčejná tužka), rýsovací potřeby
 • hodnocení bude formou bodů
 • pořadí bude sestaveno dle následujícího bodového hodnocení (max. 160 bodů):
  • Body za průměrný prospěch:
   • 1,00 – 1,20 = 60 bodů
   • 1,21 – 1,40 = 55 bodů
   • 1,41 – 1,60 = 50 bodů
   • 1,61 – 1,80 = 45 bodů
   • 1,81 – 2,00 = 40 bodů
   • 2,01 – 2,20 = 30 bodů
   • 2,21 – 2,40 = 20 bodů
   • 2,41 a více = 0 bodů
  • Počet bodů za přijímací řízení: 0 – 100 bodů (Český jazyk – 50 bodů, Matematika – 50 bodů)
  • Minimální počet bodů pro přijetí je 30 bodů.
 • Termíny konání přijímacího řízení:
  • 1. termín: 12. dubna 2018 od 8:00 hodin, budova školy Růžová 34
  • 2. termín: 16. dubna 2018 od 8:00 hodin, budova školy Růžová 34
 • V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují o pořadí doplňková kritéria.
  • Doplňková kritéria budou rozhodovat v tomto pořadí:
 1. průměrný prospěch za 1. pololetí 3. ročníku na střední škole
 2. průměrný prospěch za 2. pololetí 2. ročníku na střední škole
 3. klasifikace z matematiky za 1. pololetí 3. ročníku na střední škole
 4. klasifikace z matematiky za 2. pololetí 2. ročníku na střední škole
 • obor bude otevřen při dostatečném počtu uchazečů

 


Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 27. dubna 2018 a nejpozději 2. května 2018 na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy.


Postup pro nové studenty hlásící se na nástavbové studium

 • v 1. kole – podání přihlášky na platném tiskopisu - podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
  • termín: do 1. března
  • na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze střední školy, k přihlášce je potřeba také přiložit kopie vysvědčení z 2. a 3. ročníku učebního oboru a kopii výučního listu, pokud je uchazeč již vyučen
  • lékařské potvrzení není nutné
 • v dalších kolech – podání přihlášky na platném tiskopisu - podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
  • termín: viz Termíny přijímacích řízení
  • na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze střední školy, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 2. a 3. ročníku učebního oboru
  • lékařské potvrzení není potřeba
  • v dalších kolech přijímacího řízení se také konají přijímací zkoušky
 • zápisový lístek
  • Uchazeči o nástavbové studium zápisový lístek NEPODÁVAJÍ!

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru