Logo

Ošetřovatel

Název a kód oboru:

Ošetřovatel
53-41-H/01
(ošetřovatel pro zdravotnické a sociální služby)

Pracoviště:

Kamenice nad Lipou - Masarykova

Typ oboru:

3-letý učební (střední vzdělání s výučním listem)

Po absolvování tříletého učebního oboru a úspěšném zvládnutím závěrečné zkoušky obdrží učeň výuční list. Poté může absolvovat některý z nástavbových studijních oborů a dosáhnout tak úplného středního vzdělání.

Náplň oboru:

  • vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností v oblasti práce zdravotnického pracovníka, který se pod odborným dohledem všeobecné zdravotní sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta v rozsahu své odborné způsobilosti podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu
  • absolvent oboru by měl být schopen po ukončení studia pracovat ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu i v oblasti domácí péče, zejména v nemocnicích, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a v oblasti hospicové péče
  • ve spolupráci se zdravotnickým týmem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti
  • výuka probíhá v týdenních blocích – týden teoretické vyučování / týden praktické vyučování (odborný výcvik)
  • ve 2. a 3. ročníku žáci absolvují 2 týdny individuální praxe ve zdravotnických a sociálních zařízeních

Absolvent:

  • získá výuční list
  • může pokračovat v nástavbovém studiu pro získání maturitního vysvědčení
  • v případě absolvování odborných kurzů se absolventi mohou uplatnit i v dalších speciálních oblastech zdravotnické a rehabilitační péče
  • má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání

Čtěte také:

Učební plán oboru (soubor .pdf, 324kB) – platný od 1. ročníku 2016/2017
Podmínky přijetí
Počet přijímaných žáků

Prohlédněte si také:

Fotogalerie oboru
Video s informacemi o oboru (na webu www.infoabsolvent.cz)

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru