Logo

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem SPŠ a SOU Pelhřimov je Kraj Vysočina, zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina pod č. 058/06/01/ZK ze dne 20. listopadu 2001. Hlavním účelem založení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů Kraje Vysočina podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3. Organizační řád

Organizační řád SPŠ a SOU Pelhřimov (soubor .pdf, 5,7MB)

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:
SPŠ a SOU Pelhřimov
Friedova 1469
393 01  Pelhřimov

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
SPŠ a SOU Pelhřimov
Friedova 1469
393 01  Pelhřimov

Adresa pracoviště Kamenice nad Lipou:
SPŠ a SOU Pelhřimov
Pracoviště Kamenice nad Lipou
Masarykova 410
394 70  Kamenice nad Lipou

Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 – 15:00
Úterý 8:00 – 14:00
Středa 8:00 – 14:00
Čtvrtek 8:00 – 14:00
Pátek 8:00 – 14:00

v období prázdnin: pondělí a středa: 8:00 – 11:00 hod.

Telefonní čísla:

565 349 415 kancelář (spojovatelka) Friedova 1469, Pelhřimov
565 349 425 ředitel školy
565 432 110 statutární zástupce ředitele školy
569 349 410 zástupce ředitele pro teorii a výchovná poradkyně
565 349 528 zástupce ředitele pro teorii
565 356 506 zástupce ředitele pro praxi
565 432 110 kancelář (spojovatelka) Masarykova 410, Kamenice nad Lipou

Čísla faxu:
565 349 439

Adresa internetové stránky:
www.spssou-pe.cz

Adresa e-podatelny:
skola@spssou-pe.cz

Další elektronické adresy:
www.spssou-pe.cz/zamestnanci/

5. Případné platby lze poukázat:

číslo účtu: 14134-261, kód banky: 0100

6. IČ

IČ: 144 50 470

7. DIČ

DIČ: CZ 144 50 470

8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů:

Zřizovací listina – úplné znění (soubor .pdf, 580kB)
Zřizovací listina (soubor .pdf, 464kB)

Dodatky ke zřizovací listině

dodatek č.1 (soubor .pdf, 81kB)
dodatek č.2 (soubor .pdf, 197kB)
dodatek č.3 (soubor .pdf, 177kB)
dodatek č.4 (soubor .pdf, 343kB)
dodatek č.5 (soubor .pdf, 191kB)
dodatek č.6 (soubor .pdf, 140kB)
dodatek č.7 (soubor .pdf, 421kB)
dodatek č.8 (soubor .pdf, 152kB)
dodatek č.9 (soubor .pdf, 167kB)
dodatek č.10 (soubor .pdf, 170kB)
dodatek č.11 (soubor .pdf, 215kB)
dodatek č.12 (soubor .pdf, 170kB)
dodatek č.13 (soubor .pdf, 199kB)
dodatek č.14 (soubor .pdf, 222kB)
dodatek č.15 (soubor .tif, 665kB)
dodatek č.16 (soubor .tif, 2,2MB)
dodatek č.17 (soubor .pdf, 1,1MB)
dodatek č.18 (soubor .pdf, 313kB)
dodatek č.19 (soubor .pdf, 325kB)

Rozhodnutí o sloučení

1.7.2003 (soubor .pdf, 99kB)
1.7.2004 (soubor .pdf, 98kB)
1.1.2008 (soubor .pdf, 88kB)
1.1.2013 (soubor .pdf, 93kB)

Organizační řád (soubor .pdf, 179kB)
Kolektivní smlouva (soubor .pdf, 1,5MB)
Výroční zpráva
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Rozvaha (uložena v datovém skladu KrÚ Vysočina)
Výsledovka (uložena v datovém skladu KrÚ Vysočina)

Rozpočet:

Rozpočet SPŠ a SOU Pelhřimov 2012
Rozpočet SPŠ a SOU Pelhřimov 2013

9. Žádost o informace

Směrnice pro poskytování informací (soubor .pdf, 306kB)
Formulář žádosti o poskytnutí informace (soubor .pdf, 316kB)

10. Příjem žádostí a dalších podání

Pracovníci určení k podávání informací (soubor .pdf, 53kB)

11. Opravné prostředky

Směrnice k vyřizování stížností (soubor .pdf, 103kB)

12. Formuláře

Přihláška na střední školu (soubor .xls, 48kB)
Přihláška na střední školu – nástavbové studium (soubor .xls, 56kB)
Formulář žádosti o poskytnutí informace (soubor .pdf, 316kB)

13. Popisy postupů – návody při řešení životních situací

Postup při vyřizování stížností (soubor .pdf, 103kB)
Legalizace dokladů o vzdělání vydaných českými základními, středními nebo vyššími odbornými školami v České republice za účelem jejich použití v zahraničí (soubor .pdf, 261kB)

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Vydané právní předpisy

Školní řád (soubor .pdf, 900kB)

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací (soubor .pdf, 306kB)

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/199 Sb.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru