Logo

Práce oboru Strojírenství

2019 - Strojaři nově používají iMachining 3D

Žáci oboru Strojírenství a Mechanik seřizovač vytvářejí programy pomocí profesionálního softwaru Inventor CAM. Ten umožňuje mimo jiné i víceosé obrábění a 3D operace jako iMachining, HSS,HSR,HSM.

V rámci výuky jsou žáci schopni součást nakreslit, naprogramovat a program také reálně odzkoušet na CNC strojích.

Související: fotogalerie

 

 

2019 - Od výpočtu ke konstrukci v CREO

Žáci oboru Strojírenství konstruují v profesionálním softwaru CREO, který užívá Agrostroj Pelhřimov.

Nejdříve v předmětu Stavba a provoz strojů navrhli a vypočítali řemenový převod a stejně tak v předmětu Strojírenská technologie vrtací přípravek. Následně pak zkonstruovali v CREO konečné tvary a jejich výkresovou dokumentaci.

Související: fotogalerie

 

 

2019 - Strojaři skenují nůž

Naskenovat složité tvary držadla vystřelovacího nože bylo úkolem žáků oboru Strojírenství.

Využili na to profesionální scanner GOM s vysokou přesností 0,05mm. Následně na něm změřili několik rozměrů. Vytvořené soubory obou naskenovaných stran držadla budou vytištěny na 3D tiskárně.

Související: fotogalerie

 

 

2018 - Konference StreTech 2018 - ČVUT Praha

Na Fakultě strojní ČVUT v Praze proběhl 13. ročník StreTechu.

Zástupce oboru Strojírenství ze 4. ročníku zde prezentoval žákovský projekt „CAD konstrukce v CATIA a výroba svěráku žáků oboru STROJÍRENSTVÍ“. Jedná se o projekt realizovaný v rámci předmětů Konstruování na počítači a Praxe.

Naše škola se podobným způsobem prezentovala na StreTechu již potřetí.

Jako tradičně zde byly k vidění projekty z oborů strojírenství, elektro, dřevo, ekologie či stavebnictví, z oblasti fyziky, chemie a dokonce i módy. Součástí akce byla i konference, které se zúčastnilo cca 80 odborných i ekonomických škol a gymnázií a jejich práce byly zaneseny do sborníku prací ČVUT. A také tentokrát pochopitelně došlo na setkání se zástupci ČVUT.

Související:

2018 - Žáci oboru ST konstruují v programech CATIA a CREO

Žáci čtvrtého ročníku oboru Strojírenství v této době ukončili projekt před praktickou maturitní zkouškou. Podle předlohy navrhovali v programu CATIA sestavu svěráku včetně výkresové dokumentace a analýzy této sestavy na kolize, vůle, kontakt a další.

Žáci třetího ročníku pak v letošním školním roce začali nově konstruovat v softwaru CREO. Software byl pořízen ve spolupráci s firmou Agrostroj Pelhřimov. Do budoucna pak plánujeme spolupracovat i na společných žákovských projektech. Na fotografiích je vidět cvičný dílec včetně jeho výsledného výtisku z 3D tiskárny.

Související: fotogalerie

2017 - Konference StreTech - ČVUT Praha

Na Fakultě strojní ČVUT v Praze proběhl 12. ročník StreTechu.

Dva žáci našeho oboru Strojírenství zde prezentovali žákovský projekt „Cylindrokónický tank v CATIA s 3D tiskem“. Jedná se o projekt realizovaný ve spolupráci s Pacovskými strojírnami.

Na konferenci naši studenti zároveň poznali, jakými projekty se zabývají žáci na jiných školách. K vidění zde byly projekty z oborů strojírenství, elektro, dřevo, ekologie či stavebnictví, z oblasti fyziky, chemie a dokonce i módy. Tradiční konference se účastnilo 141 odborných i ekonomických škol a gymnázií a jejich práce byly zaneseny do sborníku prací ČVUT. Součástí bylo i setkání s rektorem prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc., FEng.

Související: fotogalerie

 

2017 - Projekt s Pacovskými strojírnami - Konstrukce CK tanku pro pivovary v programu CATIA

16 studentů 4. ročníku oboru Strojírenství v letošním školním roce konstruovalo v rámci předmětu Konstruování na počítači sestavu cylindrokónického (CK) tanku v softwaru CATIA. Podobně jako loni proběhl tento projekt ve spolupráci s Pacovskými strojírnami (PS).

Nejdříve žáci 7. 12. 2016 navštívili PS a seznámili se se skutečnou konstrukcí tohoto CK tanku. Práce na konstruování začaly 4. 1. 2017 a trvaly 27 hodin. Za tuto dobu žáci vytvořili sestavu modelu vnitřní a vnější části tanku, včetně základních výkresů a rozvinů plechových dílců. Jako finální výstup byl v měřítku 1:10 na 3D tiskárně vytištěn model vnější a vnitřní části.

Na závěr pak dne 29. 3. 2017 došlo ke společnému vyhodnocení projektu za účasti ředitele školy a generálního ředitele PS. Vše dokumentují fotografie.

 

2017 - Výroba nože na sekačku - společný projekt oborů Strojírenství a Mechanik seřizovač

Při výrobě náhradního nože na sekačku  bylo nejdříve potřeba získat tvar a rozměry "hvězdicovitého" otvoru. To zabezpečili žáci oboru Strojírenství. Na 3D scanneru GOM  tvar hvězdičky scannovali. Poté pomocí softwaru Atos Professional  vytvořili řez tvaru hvězdičky 2mm v hloubce, následně pak tento tvar vyexportovali do 2D formátu *.igs a z něho následně *.dwg . Tvar byl ještě ověřen přes nové optické měřidlo Dino lite.  Žáci oboru Mechanik seřizovač pak vytvořili z odměřených rozměrů v softwaru AutoCad  přesný tvar  a následně tento vyrobili na CNC stroji v systému Sinumerik 840D. Postup dokumentují fotografie.

 

 

2017 - Wöhler Bohemia s.r.o. - 3D tisk

V oboru Strojírenství  byly vytvořeny na 3D tiskárně  tisky 4 druhů dílců po 4 kusech pro firmu Wöhler Bohemia s.r.o. Dílce budou použity pro posouzení jejich chování ve vibračním zásobníku. Díly byly nejdříve v CAD softwaru CATIA přes modul STL Rapid Prototyping převedeny s přesností 0,005 mm na triangulační síť a posléze vyexportovány do binárního kódu *.stl.  Následně v 3D tiskárně Stratasys  byly dílce za 12 hodin vytištěny a ve speciální pračce za další 4 hodiny vyprány jejich podpory. Fotografie dokumentují postup.

 

 

2016 - Projekt ve spolupráci s Pacovskými strojírnami - 3D tisk v projektu MINIPIVOVARU

Žáci 4. ročníku oboru Strojírenství  v roce 2016 nejprve v rámci exkurze v Pacovských strojírnách viděli reálnou konstrukci a výrobu minipivovaru, načež ve spolupráci s touto firmou podle požadovaného zadání vytvořili reálný 3D model minipivovaru v konstrukčním softwaru CATIA. V CATII žáci rovněž vytvářeli výkresy, především rozviny.

Na konci roku 2016 byla školou pořízena 3D tiskárna v hodnotě cca 1,2 mil Kč. Je speciální v tom, že využívá konstrukční materiál modelu (plast ABS) odlišný od materiálu tzv. podpor. Oproti klasickému mechanickému způsobu tak mohou být podpory odstraňovány od modelu chemicky. Díky tomu je možné tisknout i velmi složité tvarovosti, především ve vnitřních dutinových plochách.

3D model v CATIA v měřítku 1:1 byl zmenšen na 1:20. Dále byl ve speciálním modulu CATIA - STL Rapid Prototyping vytvořen .stl soubor v binárním kódu v přesnosti 0,005 mm. V prosinci 2016 pak proběhl samotný tisk modelu minipivovaru s přesností  0,15-0,25 mm, který trval cca 35 hodin.

Podobně nyní plánujeme, opět ve spolupráci s Pacovskými strojírnami, vytvořit model CK tanku na pivo.

Vše od exkurze, tvorby v CATIA, až po hotový model dokumentují fotografie.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru