Logo

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb. Kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v případě obou norem ve znění pozdějších předpisů.

V novele školského zákona z března 2016 je stanoveno, že jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky vykonají všichni uchazeči o studium, kteří se hlásí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou, a to s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem bude podílet nejméně 60%.

Dalším kritériem, hodnoceným v rámci přijímacího řízení, budou výsledky předchozího studia. Uchazeč bude mít dva pokusy a do hodnocení se mu bude započítávat pokus s lepším výsledkem.

Jednotnou přijímací zkoušku, která se bude konat formou písemného testu ze vzdělávacího předmětu Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího předmětu Matematika a její aplikace, vykonají v SPŠ a SOU Pelhřimov uchazeči o studium následujících oborů:

18-20-M/01    Informační technologie
23-41-M/01    Strojírenství
23-45-M/01    Dopravní prostředky     
23-45-L/01    Mechanik seřizovač
26-41-L/01    Mechanik elektrotechnik
31-43-L/01    Oděvní technik
33-41-L/01    Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
64-41-L/51    Podnikání


 

Aktuální informace

  • Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 - ke stažení zde (soubor .pdf, 1MB)
  • Ochrana zdraví na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií 2019/2020 - ke stažení zde (soubor .pdf, 1MB)
  • Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020 - ke stažení zde (soubor .pdf, 1,2MB)

 

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Termín podání přihlášek: do 1. 7. 2020

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 3. 7. 2020

 

(aktualizováno 25.6.2020)


 

Požadavky na zdravotní způsobilost
U oborů s maturitní zkouškou se nevyžaduje lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu u nástavbového oboru Podnikání.
Ostatní obory s maturitní zkouškou lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu vyžadují.

 


 

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY
Uchazeči o studium učebních oborů budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Požadavky na zdravotní způsobilost
Na přihlášce ke studiu vyžadujeme u všech tříletých učebních oborů lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

 


 

Bližší informace

Další informace a podrobná kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 naleznete na jednotlivých stránkách pro:

 

Přihlášky

Platné tiskopisy přihlášek naleznete na stránce Přihlášky ke stažení.

Přihlášky ke studiu musí být zaslány poštou nebo osobně doručeny na adresu:

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
Friedova 1469
393 01 Pelhřimov

 

Ilustrační testy

Upozorňujeme zájemce o studium na naší škole, že CERMAT zveřejnil sady ilustračních testů k pokusnému ověřování organizace přijímacího řízení s využitím jednotných testů.

Sada obsahuje didaktický test z matematiky a českého jazyka a literatury, záznamový arch pro zápis odpovědí (matematika, český jazyk) i klíč správných řešení (matematika, český jazyk).

Jednotné testy z roku 2017 pak naleznete na stránce CERMATu: http://www.cermat.cz/jednotne-testy-z-roku-2017-1404035435.html

 

Další informace

Chcete:

 
 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru