Logo

Studijní obory SPŠ

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 pro studijní obory SPŠ


UPOZORNĚNÍ - 3. KOLO

Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení naleznete ve zvláštním souboru (.pdf, 89kB).

Přihlášky do 3. kola přijímacího řízení je možno podat do 10. srpna 2018.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení budou zveřejněny 11. srpna 2018 na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy.


UPOZORNĚNÍ - 2. KOLO

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení naleznete ve zvláštním souboru (.pdf, 75kB).

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení je možno podat do 31. května 2018.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny 5. června 2018 na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy.


Informační technologie, Strojírenství, Dopravní prostředky

 • Podmínkou přijetí je:
  • účast na přijímacím řízení – jednotné testy z předmětů Matematika a Český jazyk
  • úspěšné absolvování základní školy
  • zdravotní způsobilost pro zvolený obor
 • průměrný prospěch se počítá z 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku základní školy
 • pomůcky k přijímací zkoušce – psací potřeby (propiska modrá, popř. černá barva, obyčejná tužka), rýsovací potřeby
 • hodnocení bude formou bodů
 • pořadí bude sestaveno dle následujícího bodovému hodnocení (max. 160 bodů):
  • Body za průměrný prospěch:
   • 1,00 – 1,20 = 60 bodů
   • 1,21 – 1,40 = 55 bodů
   • 1,41 – 1,60 = 50 bodů
   • 1,61 – 1,80 = 45 bodů
   • 1,81 – 2,00 = 40 bodů
   • 2,01 – 2,20 = 30 bodů
   • 2,21 – 2,40 = 20 bodů
   • 2,41 a více = 0 bodů
  • Počet bodů za přijímací řízení: 0 – 100 bodů (Český jazyk – 50 bodů, Matematika – 50 bodů)
 • Termíny konání přijímacího řízení:
  • 1. termín: 12. dubna 2018 od 8:00 hodin, budova školy Růžová 34
  • 2. termín: 16. dubna 2018 od 8:00 hodin, budova školy Růžová 34
 • V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují o pořadí doplňková kritéria.
  • Doplňková kritéria pro studijní obory budou rozhodovat v tomto pořadí:
 1. průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku studia
 2. průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku studia
 3. klasifikace z matematiky za 1. pololetí 9. ročníku studia
 4. klasifikace z matematiky za 2. pololetí 8. ročníku studia
 5. klasifikace z českého jazyka za 1. pololetí 9. ročníku studia
 6. klasifikace z českého jazyka za 2. pololetí 8. ročníku studia
 7. klasifikace z fyziky za 1. pololetí 9. ročníku studia
 8. klasifikace z fyziky za 2. pololetí 8. ročníku studia
 • Obor bude otevřen při dostatečném počtu uchazečů

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 27. dubna 2018 a nejpozději 2. května 2018 na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy.


Postup pro nové studenty hlásící se na studijní obory SPŠ:

 • v 1. kole – podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu - podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
  • termín: do 1. března
  • na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze ZŠ, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy, lékařské potvrzení
 • v dalších kolech – podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu - podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
  • termín: viz Termíny přijímacích řízení
  • na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze ZŠ, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy, lékařské potvrzení na přihlášce
  • v dalších kolech přijímacího řízení se také konají přijímací zkoušky
 • zápisový lístek
  • zápisový lístek obdrží žáci ZŠ ve své škole, ostatní uchazeči musí o zápisový lístek požádat krajský úřad v kraji, kde mají trvalé bydliště
  • každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek, který je opatřen razítkem a podpisem odpovědného pracovníka, který jej vydal
  • zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ve škole nebo na webu školy
  • pokud neodevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do uvedeného termínu zápisový lístek, vzdává se práva být na danou školu přijat

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru