Logo

Studijní obory SPŠ

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 pro studijní obory SPŠ


Informační technologie, Strojírenství, Dopravní prostředky

 • Podmínkou přijetí je:
  • účast na přijímacím řízení – jednotné testy z předmětů Matematika a Český jazyk
  • úspěšné absolvování základní školy
  • zdravotní způsobilost pro zvolený obor
 • průměrný prospěch se počítá z 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku základní školy
 • pomůcky k přijímací zkoušce – psací potřeby (propiska modrá, popř. černá barva, obyčejná tužka), rýsovací potřeby
 • hodnocení bude formou bodů
 • pořadí bude sestaveno dle následujícího bodovému hodnocení (max. 160 bodů):
  • Body za průměrný prospěch:
   • 1,00 – 1,20 = 60 bodů
   • 1,21 – 1,40 = 55 bodů
   • 1,41 – 1,60 = 50 bodů
   • 1,61 – 1,80 = 45 bodů
   • 1,81 – 2,00 = 40 bodů
   • 2,01 – 2,20 = 30 bodů
   • 2,21 – 2,40 = 20 bodů
   • 2,41 a více = 0 bodů
  • Počet bodů za přijímací řízení: 0 – 100 bodů (Český jazyk – 50 bodů, Matematika – 50 bodů)
 • Termíny konání přijímacího řízení:
  • 1. termín: 12. dubna 2018 od 8:00 hodin, budova školy Růžová 34
  • 2. termín: 16. dubna 2018 od 8:00 hodin, budova školy Růžová 34
 • V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují o pořadí doplňková kritéria.
  • Doplňková kritéria pro studijní obory budou rozhodovat v tomto pořadí:
 1. průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku studia
 2. průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku studia
 3. klasifikace z matematiky za 1. pololetí 9. ročníku studia
 4. klasifikace z matematiky za 2. pololetí 8. ročníku studia
 5. klasifikace z českého jazyka za 1. pololetí 9. ročníku studia
 6. klasifikace z českého jazyka za 2. pololetí 8. ročníku studia
 7. klasifikace z fyziky za 1. pololetí 9. ročníku studia
 8. klasifikace z fyziky za 2. pololetí 8. ročníku studia
 • Obor bude otevřen při dostatečném počtu uchazečů

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 27. dubna 2018 a nejpozději 2. května 2018 na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy.


Postup pro nové studenty hlásící se na studijní obory SPŠ:

 • v 1. kole – podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu - podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
  • termín: do 1. března
  • na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze ZŠ, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy, lékařské potvrzení
 • v dalších kolech – podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu - podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
  • termín: viz Termíny přijímacích řízení
  • na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze ZŠ, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy, lékařské potvrzení na přihlášce
  • v dalších kolech přijímacího řízení se také konají přijímací zkoušky
 • zápisový lístek
  • zápisový lístek obdrží žáci ZŠ ve své škole, ostatní uchazeči musí o zápisový lístek požádat krajský úřad v kraji, kde mají trvalé bydliště
  • každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek, který je opatřen razítkem a podpisem odpovědného pracovníka, který jej vydal
  • zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ve škole nebo na webu školy
  • pokud neodevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do uvedeného termínu zápisový lístek, vzdává se práva být na danou školu přijat

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru