Logo

Učební obory

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 pro učební obory


Kritéria pro přijetí na denní formu studia oborů Strojní mechanik (Zámečník), Truhlář, Prodavač, Elektrikář, Krejčí, Obráběč kovů, Nástrojař, Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Zemědělec – farmář, Ošetřovatel

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání
 • zdravotní způsobilost pro obor studia
 • dosažený průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku studia a 1. pololetí posledního ročníku studia na ZŠ
 • v případě rovnosti průměrného prospěchu rozhodují o pořadí doplňková kritéria.

Doplňková kritéria pro učební obory (kromě kadeřníka) budou rozhodovat v tomto pořadí:

 1. klasifikace z matematiky na ZŠ za 2. pololetí předposledního ročníku
 2. klasifikace z pracovní činnosti na ZŠ za 2. pololetí předposledního ročníku
 3. klasifikace z českého jazyka na ZŠ za 2. pololetí předposledního ročníku
 4. klasifikace z výtvarné výchovy na ZŠ za 2. pololetí předposledního ročníku
 • obor bude otevřen při dostatečném počtu uchazečů

Kritéria pro přijetí na dálkovou formu studia oborů Strojní mechanik (Zámečník), Truhlář, Elektrikář, Krejčí

 • splnění povinné školní docházky a úspěšné ukončení základního vzdělání
 • zdravotní způsobilost pro obor studia
 • nezbytnou přílohou přihlášky musí být:
  • kopie vysvědčení za poslední ročník ZŠ (pokud nemá uchazeč vysvědčení ze střední školy)
  • kopie vysvědčení ze střední školy za každý dokončený ročník
  • kopie výučního listu nebo maturitního vysvědčení
  • kopie vysokoškolského diplomu s výpisem absolvovaných předmětů
  • pokud se obor liší od dálkového studia, je třeba doložit doklady ze střední školy
 • obor bude otevřen při dostatečném počtu uchazečů

Kritéria pro přijetí pro obor Kadeřník

 • splnění povinné školní docházky a úspěšné ukončení základního vzdělání
 • zdravotní způsobilost pro obor studia
 • dosažený průměrný prospěch z 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy studia na ZŠ
 • v případě rovnosti průměrného prospěchu rozhodují o pořadí doplňková kritéria

Doplňková kritéria pro obor Kadeřník budou rozhodovat v tomto pořadí:

 1. klasifikace z českého jazyka na ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku
 2. klasifikace z chemie na ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku
 3. klasifikace z pracovní činnosti na ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku
 4. klasifikace z výtvarné výchovy na ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku
 • obor bude otevřen při dostatečném počtu uchazečů

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 22. dubna 2018 na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy.


Postup pro nové studenty hlásící se na učební obory

 • v 1. kole – podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu - podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
  • termín: do 1. března
  • na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze ZŠ, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy, lékařské potvrzení
 • v dalších kolech – podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu - podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
  • termín: viz Termíny přijímacích řízení
  • na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze ZŠ, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy, lékařské potvrzení na přihlášce
 • zápisový lístek
  • zápisový lístek obdrží žáci ZŠ ve své škole, ostatní uchazeči musí o zápisový lístek požádat krajský úřad v kraji, kde mají trvalé bydliště
  • každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek, který je opatřen razítkem a podpisem odpovědného pracovníka, který jej vydal
  • zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ve škole nebo na webu školy
 • pokud neodevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do uvedeného termínu zápisový lístek, vzdává se práva být na danou školu přijat

Kritéria pro přijetí pro obory Strojírenské práce, Elektrické a strojně montážní práce, Zemědělské práce

•    řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor
•    přednost mají uchazeči, kteří chtějí studovat v rámci středního školství svůj první obor
•    dosažené vzdělání žáka (třída, ve které ukončil školní docházku) nebo je žákem se speciálními vzdělávacími potřebami - potvrzují školská poradenská zařízení
•    při přijímání se respektují maximální počty žáků ve třídách a skupinách
•    obor bude otevřen při dostatečném počtu uchazečů


Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 22. dubna 2018 na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy.


Postup pro nové studenty hlásící se na učební obory

 • v 1. kole – podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu - podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
  • termín: do 1. března
  • na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze ZŠ
 • v dalších kolech – podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu - podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
 • zápisový lístek
  • zápisový lístek obdrží žáci ZŠ ve své škole, ostatní uchazeči musí o zápisový lístek požádat krajský úřad v kraji, kde mají trvalé bydliště
  • každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek, který je opatřen razítkem a podpisem odpovědného pracovníka, který jej vydal
  • zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ve škole nebo na webu školy
  • pokud neodevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do uvedeného termínu zápisový lístek, vzdává se práva být na danou školu přijat
 
 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru