Logo

Úprava termínů přijímacího řízení

Rozhodnutím MŠMT došlo ke změně termínů konání přijímacích zkoušek. Z tohoto důvodu již nejsou platné termíny uvedené v informačním dopise a nově platí:
Úprava termínů přijímacího řízení

- První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 3. května 2021, druhý řádný termín na 4. května 2021. První náhradní termín na 2. června 2021, druhý náhradní termín na 3. června 2021

- Pozvánku k jednotné zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 20. dubna 2021. Na naší škole se týká pouze uchazečů o obor Informační technologie (a zároveň uchazečů, kteří nesplnili kritérium z přijímacího řízení pro přijetí bez přijímací zkoušky)

- Zápisový lístek může základní škola vydat až do 30. dubna 2021

- Ředitel školy vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021

- Zápisový lístek mohou uchazeči odevzdávat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru