Logo

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2018/19 - maturitní obory

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2018/19 - maturitní obory

Ve zvláštních souborech (.pdf) naleznete výsledky 1. kola přijímacího řízení pro maturitní obory:


Upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 60 odst. 20 školského zákona musí účastník řízení, jenž byl přijat ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v uvedené škole a oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů.

Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka řízení ke vzdělávání v této škole.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK MŮŽETE ODEVZDAT NEJPOZDĚJI DO 15. KVĚTNA 2018


UPOZORNĚNÍ PRO NEPŘIJATÉ UCHAZEČE

Zákonnému zástupci účastníka řízení nebo zletilému účastníku řízení je dána možnost dle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí, a to dne 30. dubna 2018 v době od 9:00 do 12:00 hodin na budově školy SPŠ a SOU Pelhřimov, Růžová 34.


NEOTEVŘENÉ OBORY

Informace o neotevřených oborech naleznete ve zvláštním souboru (.pdf, 168kB).

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru