Logo

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2018/19

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2018/19

Ve zvláštním souboru (.pdf, 1,5MB) naleznete výsledky 1. kola přijímacího řízení pro tříleté učební obory.

Upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 60 odst. 20 školského zákona musí účastník řízení, jenž byl přijat ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v uvedené škole a oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů.


Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka řízení ke vzdělávání v této škole.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK MŮŽETE ODEVZDAT NEJPOZDĚJI DO 7. KVĚTNA 2018

Uchazeči přijatí na obor Elektrikář- dálková forma studia zápisový lístek NEODEVZDÁVAJÍ.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru